Medya Planlama
Stratejik Marketing PR

Medya-Planlama_1

Bir reklam ne kadar özgün ve yaratıcı olursa olsun, doğru hedef kitleyle doğru mecralarda buluşamıyorsa, markanın o reklamla farklılaşması ve istenilen etkiyi yaratması mümkün değildir. Bu da bütçe ve zaman kaybına sebep olacaktır. Markanın pazarlama stratejilerinin ve sürecinin en önemli basamaklarından biri olan Medya Planlaması, işte bu noktada geçilmesi gereken en önemli sınav haline geliyor. Çünkü bir reklamın, mesajın, kampanyanın başarıya ulaşması ancak üzerinde ince düşünülmüş ve iyi planlanmış bir Medya Planlaması ile mümkündür.

Medya Planlaması, bir reklam kampanyasının veya mesajının, kitle iletişim araçlarını kullanarak en doğru hedef kitle ile hangi mecrada, ne zaman ve ne frekansta buluşturulacağını belirleyen çalışmalardır.

Medya Planlamasında; öncelikle markanın hedef kitlesinin detaylı bir şekilde tespit edilmesinin yanı sıra, kullanılacak mecralar da çok iyi analiz edilmelidir. Medyanın ulaşacağı hedef kitlelerin tanımı, hangi ana mecra karmasının ne yoğunlukta kullanılacağı, toplam yayın yoğunluğunun nasıl dağıtılacağı, yayın zamanlamasının nasıl olacağı gibi sorular, doğru medya planlaması sınavının geçilmesi için mutlaka doğru cevaplanması gereken sorulardır.

Kullanılacak medya araçları, mecra karmasındaki oran dengeleri, haftalık yoğunluk, televizyonda günlük yoğunluk, amaçlanan performans değerlendirmeleri, önerilen reklam mesajının formatı da sınav öncesi detaylı bir şekilde çalışılması gereken önemli konulardır.

PR_2

Medya planlamada geri dönüşüm tespitlemesi de çok önemlidir. İletilmek istenen mesajın hedef kitlenin ne kadarlık bir dilimine ulaştığı ve yapılan yatırımın ne kadar sürede geri döndüğü fazlasıyla önemlidir. Bir medya planlamanın ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi, hedeflenen başarıya ulaşılmasında bu planın ne kadar etkili olduğu ile doğru orantılıdır.

Medya Planlaması, mutlaka bu konuda uzmanlaşmış kişiler, ajanslar tarafından gerçekleştirilmelidir. Medya Planlama ve Satınalma konusunda uzmanlaşmış bir ajans olarak, markalarımızın tanıtım ve reklam stratejilerini belirlerken Medya Planlama sınavına özellikle çok çalışıyoruz. Planlanan bütçe dâhilinde, reklam çalışmalarımızın hedef kitleyle maksimum periyotta buluşmasını, en verimli sonucun en ekonomik satın alma ile gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

��